فال حافظ فال حافظ

پرتال تفريحي و سرگرمي كنو

فال تاروت

فال

استفاده از فال هاي تاروت چندين كارتي نقطه عطف و لذت بخش تاروت مي باشد، در ابتداي راه، افراد هر تك كارت را از تاروت خارج مي كنند و از آن يك برداشت ثابت مي كنند اما به مرور زمان و پس از آشنايي با تاروت و كسب تجربه مي توانند برداشت هايي پويا و منعطف با در نظر گرفتن تعداد و موقعيت كل كارت هاي منتخب خود داشته باشند. فال تاروت ۱۰ كارتي نيز از اين قاعده مستثنا نمي باشد و به ۲ روش قابل استفاده مي باشد. در روش اول كه بصورت فال تاروت ده كارتي آنلاين در اينجا آورده شده، به ترتيب ۱۰ كارت انتخاب ميشود كه: – كارت اول بيانگر وضعيت فعلي نيت و جريان هاي موثر بر آن مي باشد – كارت دوم بيانگر موانع و كشمكش هاي موجود مي باشد – كارت سوم بيانگر گذشته و رويدادهايي از گذشته مي باشد كه وضعيت كنوني نيت را رقم زده اند مي باشد – كارت چهارم بيانگر آينده بسيار نزديك اتفاقاتي كه در حال رخ دادن هستند مي باشد اما نتيجه كلي نيت شما نمي باشد – كارت پنجم بيانگر بهترين نتيجه و راه حل مربوط به زمان حال حاضر مي باشد – كارت ششم بيانگر قلمرو ناخودآگاه شرايط مي باشد و به جنبه هاي عميق تري از نيت مي پردازد و به نوعي بيانگر يك اتفاق غيرمنتظره پس از زمان حال مي باشد – كارت هفتم بيانگر يك نصحيت و يا پيشنهاد به شخص شماست – كارت هشتم بيانگر جريان ها و اتفاقات خارجي مي باشد و تمركز آن بر روي افراد و انرژي هايشان در اطراف شما مي باشد – كارت نهم بيانگر ترس ها و اميدهاي شما مي باشد كه يكي از سخت ترين كارت ها مي باشد به ياد داشته باشيد ترس ها و اميدهاي شما در هم تنيده شده اند و هر آنچيز كه ما از رخ دادنش مي ترسيم به نوعي آن را تبديل به يك خواسته مي كنيم و احتمال رويدادنش را زياد مي كنيم – كارت دهم بيانگر مقصدي مي باشد كه نيت شما در آن مسير قرار دارد، در واقع اين كارت بيانگر نتيجه نهايي مي باشد. در روش دوم فال تاروت ده كارتي، كارت ها به دو دسته ي كلي تقسيم مي شوند، دسته اول كارت شماره ۱ تا كارت شماره ۶ و دسته دوم كارت شماره ۷ تا كارت شماره ۱۰٫ نتيجه كلي استخراج شده از شش كارت اول يك تصوير فوري از هر دو جنبه بيروني و دروني نيت شما مي باشد و ۴ كارت دوم بيانگر نحوه ي ارتباط كائنات و محيط اطراف با نيت شما مي باشد، با دانستن نحوه ي ارتباط اين دو مي توان يك پيش بيني گسترده تر و يك جهت گيري مشخص تر بدست آورد.


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/7/5 ساعت: ۱۵ توسط:keno2 :